факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
 документи
 университетски курс
Принципи за разработване
автор: доц. д-р Румяна Пейчева, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски"
Дизайн на курс
автор: доц. д-р Румяна Пейчева, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски"
Примерен дизайн на учебна дисциплина
автор: проф. дтн. Христо Христов, Технически Университет - София