факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
Комуникационни веригикод: 1
състав:доцент  д-р  Златка  Вълкова-Джарвис
доцент  д-р  Камелия Николова
асистент    Венера  Андонова 
асистент    Димитрия Михайлова
Цифрова обработка на сигналикод: 2
състав:професор  д-р  Георги  Стоянов 
професор  дтн  Румен  Кунчев 
доцент  д-р  Златка  Вълкова-Джарвис
Комуникационни мрежи и терминаликод: 3
състав:
Основи на предаването на информациякод: 4
състав:професор  д-р  Владимир  Пулков 
доцент  д-р  Павлина Колева 
Предаване на данни и компютърни комуникациикод: 5
състав:професор  д-р  Георги  Илиев 
асистент    Димитър  Атамян 
Комутационна, мултиплексна и кабелна техникакод: 6
състав:професор  д-р  Борис  Цанков 
доцент  д-р  Александър  Ценов 
доцент  д-р  Георги  Балабанов 
Надеждност и сигурност на комуникациитекод: 7
състав:доцент  д-р  Ташко  Николов 
доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
доцент  д-р  Мария Ненова
Цифрова обработка на сигнали в комуникациитекод: 9
състав:професор  д-р  Георги  Стоянов 
доцент  д-р  Златка  Вълкова-Джарвис
Моделиране на телекомуникационни процеси и системикод: 10
състав:доцент  д-р  Ташко  Николов 
Архитектура и управление на комуникационни мрежикод: 11
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
доцент  д-р  Александър  Ценов 
Телекомуникационни протоколи и Интернет комуникациикод: 12
състав:професор  дтн Ивайло  Атанасов 
доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
АТМ комуникациикод: 13
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
асистент    Димитър  Атамян 
Мрежи за абонатен достъпкод: 14
състав:професор  д-р  Георги  Илиев 
професор  д-р  Владимир  Пулков 
асистент    Венера  Андонова 
Телетрафично проектиранекод: 15
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
доцент  д-р  Георги  Балабанов 
Адаптивни комуникационни системикод: 16
състав:професор  д-р  Георги  Илиев 
Широколентови мобилни мрежикод: 17
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
доцент  д-р  Георги  Балабанов 
Интелигентни мрежикод: 18
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
професор  дтн Ивайло  Атанасов 
Информационни технологии в съобщениятакод: 23
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
професор  дтн Ивайло  Атанасов 
Комутация в комуникационни мрежикод: 28
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
гл.асистент  д-р  Марио Иванов
Транспортни телекомуникационни мрежикод: 33
състав:професор  д-р  Владимир  Пулков 
доцент  д-р  Павлина Колева 
Телетрафични системи и мрежикод: 38
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
доцент  д-р  Георги  Балабанов 
Кабелни и влакнесто оптични мрежикод: 43
състав:професор  д-р  Владимир  Пулков 
асистент    Димитър  Атамян 
Борси и борсови транзакциикод: 66
състав:доцент  д-р  Иван  Илиев 
доцент  д-р  Цонка  Лалева 
Мобилни мрежикод: 53
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
професор  дтн Ивайло  Атанасов 
Основи на инженерното проектиранекод: 65
състав:професор  д-р  Милка  Вичева 
доцент  д-р  Георги  Станчев 
доцент  д-р  Милчо  Георгиев 
доцент  д-р  Калинка Тодорова
доцент  д-р  Васил Пенчев
гл.асистент  д-р  Николай Рачев
гл.асистент  д-р  Росица Манолова
асистент    Василка  Станчева 
асистент    Людмила  Балтова 
асистент    Десислава Георгиева
асистент    Емилия Чалъкова
асистент    Светлана Янева
асистент    Надя Тодорова
асистент    Лъчезар Григоров
асистент    Мариана Митова
Телекомуникационни протоколи и управлениекод: 55
състав:доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
Телекомуникационен софтуеркод: 57
състав:доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
Интегрални телекомуникационни мрежикод: 58
състав:
Приложна геометрия и инженерна графика II часткод: 59
състав:доцент  д-р  Георги  Динев 
доцент  д-р  Радка  Петкова 
асистент    Мариета Янчева
Икономикакод: 60
състав:доцент  д-р  Георги  Манлиев 
доцент  д-р  Иван  Илиев 
доцент  д-р  Цонка  Лалева 
гл.асистент    Балин  Балинов 
гл.асистент  д-р  Хари  Николов 
Организация на производствени и операционни системикод: 61
състав:професор  д-р  Иван  Даков 
асистент    Елма Добруджалиева
Икономика на публичния секторкод: 62
състав:доцент  д-р  Георги  Манлиев 
гл.асистент    Балин  Балинов 
Теория на телетрафикакод: 138
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
професор  д-р  Борис  Цанков 
Радиовълни и радиолиниикод: 70
състав:доцент  д-р  Емил  Алтимирски 
доцент  д-р  Бончо  Бонев 
Сигнали и системикод: 69
състав:професор  д-р  Димитър  Димитров 
доцент  д-р  Веска  Георгиева 
гл.асистент  д-р  Станьо  Колев 
Аналогова схемотехникакод: 71
състав:доцент  д-р  Славчо  Лишков 
гл.асистент  д-р  Стойчо  Манев 
хоноруван д-р  Олег Панагиев
Антенно-фидерна и микровълнова техникакод: 72
състав:доцент  д-р  Никола  Додов 
гл.асистент  д-р  Петър  Петков 
Радиокомуникационна техникакод: 79
състав:професор  д-р  Добри  Добрев 
гл.асистент    Лудвиг  Лубих 
Видео и аудиотехникакод: 80
състав:професор  д-р  Михаил  Момчеджиков 
доцент  д-р  Александър  Бекярски 
доцент  д-р  Снежана  Плешкова-Бекярска 
гл.асистент    Румен  Миронов 
Предаване на данни и компютърни комуникациикод: 78
състав:доцент  д-р  Илия  Илиев 
Основи на предаването на информациякод: 77
състав:доцент  д-р  Славчо  Лишков 
Оптоелектроника и оптични комуникациикод: 81
състав:професор  дтн  Ервин  Фердинандов 
доцент  д-р  Цветан  Мицев 
доцент  д-р  Калин Димитров
Измервания в комуникациитекод: 82
състав:професор  д-р  Румен  Арнаудов 
доцент  д-р  Иво  Дочев 
Микровълнови елементи и устройствакод: 83
състав:доцент  д-р  Александър  Сладкаров 
гл.асистент  д-р  Марин Неделчев
Обработка на изображения и звуккод: 84
състав:професор  дтн  Румен  Кунчев 
гл.асистент    Румен  Миронов 
Аудиотехникакод: 85
състав:професор  д-р  Михаил  Момчеджиков 
доцент  д-р  Снежана  Плешкова-Бекярска 
Звукотехнически системикод: 86
състав:професор  д-р  Михаил  Момчеджиков 
професор  д-р  Огнян  Бумбаров 
доцент  д-р  Снежана  Плешкова-Бекярска 
Телевизионни системикод: 87
състав:доцент  д-р  Александър  Бекярски 
Радио и телевизионни системи и мрежикод: 88
състав:професор  д-р  Добри  Добрев 
Радарни и навигационни системикод: 89
състав:доцент  д-р  Веселин  Демирев 
Радиокомуникационни мрежикод: 90
състав:доцент  д-р  Борислав  Панков 
Цифрова телевизиякод: 91
състав:доцент  д-р  Антоанета  Попова 
Мобилни комуникациикод: 92
състав:доцент  д-р  Илия  Илиев 
Радиорелейни системикод: 93
състав:доцент  д-р  Борислав  Панков 
Комуникационни системи в медицинатакод: 94
състав:професор  д-р  Димитър  Димитров 
Аудио и видео комуникации по Интернеткод: 95
състав:професор  дтн  Румен  Кунчев 
гл.асистент    Румен  Миронов 
Материалознаниекод: 96
състав:доцент  д-р  Румен  Пранчов 
доцент  д-р  Боянка  Николова 
гл.асистент    Месроб  Палабикян 
гл.асистент    Димитър  Рашков 
Конструиране на комуникационна апаратуракод: 98
състав:професор  д-р  Лидия  Йорданова 
гл.асистент  д-р  Димитър  Димитров 
гл.асистент    Никола  Серафимов 
Практикум по автоматизация на производствотокод: 99
състав:доцент  д-р  Людмила  Райковска 
доцент  д-р  Галя  Маринова 
гл.асистент    Никола  Серафимов 
Компютърно проектиране в комуникациитекод: 100
състав:доцент  д-р  Людмила  Райковска 
Автоматизирани технологични системикод: 101
състав:доцент  д-р  Анелия  Досева 
гл.асистент    Никола  Серафимов 
Контрол и диагностига в комуникациитекод: 102
състав:доцент  д-р  Анелия  Досева 
гл.асистент    Никола  Серафимов 
Радиокомуникационни системикод: 103
състав:професор  д-р  Лидия  Йорданова 
Основи на програмирането в телекомуникациитекод: 104
състав:доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
Комуникационни вериги - курсов проекткод: 105
състав:доцент  д-р  Златка  Вълкова-Джарвис
доцент  д-р  Камелия Николова
Zuverlaessigkeit und Fehlertoleranzкод: 107
състав:доцент  д-р  Ташко  Николов 
Основи на телекомуникациитекод: 108
състав:професор дтн  Сеферин  Мирчев 
доцент  д-р  Росен Милетиев
Комутационна, мултиплексна и кабелна техника - курсов проекткод: 109
състав:професор  д-р  Владимир  Пулков 
Инженеринг 2 (Индустриален инженеринг)код: 110
състав:професор  д-р  Иван  Даков 
доцент  д-р  Татяна  Лефтерова 
асистент    Елма Добруджалиева
Netz und Sicherheitmanagmentкод: 111
състав:доцент  д-р  Венцислав  Трифонов 
Инженеринг 1 (производствен инженеринг)код: 112
състав:професор  д-р  Иван  Даков 
асистент    Елма Добруджалиева
Металорежещи машини Iкод: 113
състав:професор  дтн  Георги  Попов 
ст.асистент    Христо  Карамишев 
Металорежещи машини IIкод: 114
състав:професор  дтн  Георги  Попов 
ст.асистент    Христо  Карамишев 
Компютърно интегрирани системикод: 115
състав:доцент  д-р  Сашо  Гергов 
хоноруван   Любен Иванов
Топлотехникакод: 116
състав:доцент  д-р  Наско  Начев 
гл.асистент    Валентин  Шаранков 
Modellierung und Simulation von Rechnernetzeкод: 117
състав:доцент  д-р  Ташко  Николов 
Теория на механизмите и машинитекод: 118
състав:професор  дтн  Витан  Гълъбов 
професор  дтн  Стефан  Павлов 
професор  дтн  Венелин  Живков 
доцент  д-р  Вътко  Драганов 
доцент  д-р  Николай  Николов 
доцент  д-р  Стефан  Гарабитов 
гл.асистент    Ивайло  Милев 
асистент    Костадин Стоичков
Машинознаниекод: 119
състав:професор  дтн  Витан  Гълъбов 
доцент  д-р  Тодор  Тодоров 
доцент  д-р  Вътко  Драганов 
гл.асистент    Иван  Данчев 
гл.асистент    Филип  Маринов 
гл.асистент    Ивайло  Милев 
асистент    Костадин Стоичков
Машинни елементи и механизмикод: 120
състав:доцент  д-р  Аспарух  Андонов 
доцент  д-р  Стефан  Гарабитов 
доцент  д-р  Тодор  Тодоров 
асистент    Костадин Стоичков
Механика на роботизирани системикод: 121
състав:професор  дтн  Витан  Гълъбов 
доцент  д-р  Николай  Николов 
Динамика и синтез на управляеми машинни агрегатикод: 122
състав:професор  дтн  Стефан  Павлов 
гл.асистент    Ивайло  Милев 
Машинна механикакод: 123
състав:професор  дтн  Стефан  Павлов 
гл.асистент    Ивайло  Милев 
Трептения и фундиране на ДВГкод: 124
състав:професор  дтн  Венелин  Живков 
професор  дтн  Стефан  Павлов 
Telecommunications system and networksкод: 125
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
Методология на проектиранетокод: 135
състав:професор  д-р  Илия  Бояджиев 
доцент  д-р  Иво  Малаков 
гл.асистент  д-р  Добрин  Доцев 
Импулсни и цифрови устройствакод: 126
състав:доцент  д-р  Анелия  Досева 
гл.асистент    Никола  Серафимов 
Мобилни и персонални спътникови комуникациикод: 127
състав:доцент  д-р  Веселин  Демирев 
Мултимедийни системикод: 128
състав:доцент  д-р  Антоанета  Попова 
Компютърно зрениекод: 129
състав:доцент  д-р  Антоанета  Попова 
Разпознаване на образи и невронни мрежикод: 130
състав:професор  д-р  Огнян  Бумбаров 
Основи на програмирането в комуникациитекод: 131
състав:доцент  д-р  Александър  Бекярски 
Мултимедийни мрежикод: 139
състав:професор  дтн  Евелина  Пенчева 
Математически методи в комуникациитекод: 133
състав:доцент  д-р  Калин Димитров
доцент  д-р  Борислав  Доневски 
ст.асистент    Дамян Дамянов
Цифрови радиокомуникациикод: 134
състав:доцент  д-р  Илия  Илиев 
Спътникови системи за връзкакод: 136
състав:доцент  д-р  Борислав  Панков 
Лазерни комуникационни и локационни системикод: 137
състав:доцент  д-р  Цветан  Мицев 
Макроикономикакод: 140
състав:доцент  д-р  Иван  Илиев 
гл.асистент    Балин  Балинов 
гл.асистент  д-р  Хари  Николов 
Токозахранващи устройствакод: 141
състав:доцент  д-р  Димитър Арнаудов
гл.асистент    Георги  Гигов 
Electronics for Mechatronic Systemsкод: 142
състав:доцент  д-р  Петър  Горанов 
доцент  д-р  Димитър Арнаудов
доцент  д-р  Николай  Хинов 
доцент  д-р  Евгений  Попов 
Импулсна и цифрова схемотехникакод: 143
състав:доцент  д-р  Николай  Хинов 
асистент    Георги Краев