факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
България, 1756 София, бул. "Климент Охридски" No 8
Технически Университет - София, ФКТТ
Катедра "Съобщителна техника", блок 1, етаж 4
e-mail: sopko@tu-sofia.bg


професор дтн 
Христо  Христов 
e-mail: cac@tu-sofia.bg
телефон: +359 2 965 3029
стая: 1444