факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
За да попълните Форма 11 можете да използвате подготвения образец (шаблон), който можете да свалите от тук:
ВАЖНО! Прочети преди инсталация
Инсталатор на програмата (шаблон за Форма 11)
  ДИПЛОМИРАНЕ
Правила за дипломиране във ФТК
Правила за дипломиране във ФТК
 
преподаватели:
доцент  Снежана  Георгиева  Плешкова-Бекярска 
доцент  Веселин  Борисов  Демирев 
студенти:
АННА БОРИСЛАВОВА СТОЕВА