факултети
дисциплини
преподаватели
студенти
университетски курс
студенти
тестове
За да попълните Форма 11 можете да използвате подготвения образец (шаблон), който можете да свалите от тук:
ВАЖНО! Прочети преди инсталация
Инсталатор на програмата (шаблон за Форма 11)
  ДИПЛОМИРАНЕ
Правила за разработване на дипломна работа - ФТК
Бланка за дипломно задание - бакалавър - ФТК
Бланка за дипломно задание - магистър - ФТК
Въпроси за дипломанти, спец. "КТТ", "бакалавър" - ФТК
Бланка за задължителни консултации - ФТК
Бланка за заглавна страница на дипломната работа - ФТК
Бланка за рецензия - ФТК
студенти:
ПОЛИНА ВЪЛЧЕВА ВЪЛЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ БОРИСОВ